Obavijest o rezultatima javnog poziva, natječaja za 2023. godinu

Na temelju članka 33. stavka 2. Zakona o udrugama (»Narodne novine«, broj 74/2014), te članka 24. stavak 2. i članka 29. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, donesene je

ODLUKA

o sufinanciranju prihvaćenih programa i projekata na redovnoj sjednici skupštine održane dana 17. srpnja 2023.godine u 20.00 sati u Gradskoj vijećnici.

ZAPISNIK POVJERENSTVA

Povjerenstva za provedbu natječajnog postupka te prijedlog liste prijavitelja sa zbirnom ocjenom u skladu s Pravilnikom o kriterijima za vrednovanje programa javnih potreba u sportu Zajednice za svakog pojedinog prijavitelja (Tabelarni prikaz u privitku kroz mail ).

Na Javni natječaj za sufinanciranje programa javnih potreba u sportu grada Sinja u 2023. godini (od 18. travnja 2023. godine do 18. svibnja 2023.godine ) prijavilo se ukupno 40 udruga, od kojih je 39 prijavilo programe sportskih natjecanja (koje su i predmet ovoga izvješća), dok jedna udruga koja se prijavila ne pripada domeni sporta.

>Od punopravnih članica na natječaj se nisu prijavili Boksački klub Sinj, dok od privremenih članica NOPD Kočari, Taekwondo Osinium i Judo klub Sinj

  Povjerenstvo je pregledalo pristigle prijave i dokaze o ispunjavanju natječajnih uvjeta, te je utvrđeno slijedeće:
 • Svi prijavitelji su ispunili formalne uvjete natječaja
 • Prijavitelji su prijavili programe sportskih natjecanja koji su predmet ocjene ovog povjerenstva odnosno bodovanja sukladno Pravilniku o kriterijima za vrednovanje programa javnih potreba u sportu Zajednice.

Povjerenstvo je izradilo pojedinačne i zbirne ocjene, bodovanje za svakog pojedinog prijavitelja i predočava davatelju financijskih sredstava listu svih valjanih prijavitelja i prateće dokumentacije (skraćeni Tabelarni prikaz čine sastavni dio ovog Zapisnika), a cjelokupni tabelarni prikaz je dostavljen e mailom na adresu Predsjednika zajednice, zbog veličine tablice).

  Napomene kod pojedinih klubova i prijedlozi za buduće radnje i kriterije:
 1. ŽRK Sinj je ispunio pogrešno obrazac A (dostavljena tablica lige u kojoj se klub ne natječe), ali i tablica lige (jesenski i proljetni dio) iz koje je razvidno da se klub natječe i na temelju čega se bodovanje izvršilo.
 2. Boćarski klub „Pržina“ prijavio je dvije lige. Klub se natječe u obje lige ali se na drugu ligu ne može dodijeliti više od 7 bodova prema kriteriju 2.2 Pravilnika. Stoga, predlažemo buduću doradu kriterija, ali i to da ukoliko se klub nađe u financijskim poteškoćama da mu se pomogne u okvirima mogućnosti iz rezerve programa.
 3. Polovica klubova koji su prijavili program investicija, nisu priložili predračun temeljem kojega bi se utvrdio postotak sufinanciranja, ali i to što se točno kupuje.
 4. Provjeriti sa institucijama Grada Sinja dvostruko financiranje za udruge koji su prijavili program manifestacija, liga i turnira, a koji se održavaju za Dane Alke i Velike Gospe.
 5. Dio klubova je pisao nerazgovjetno kemijskom olovkom po obrascima, te bi bilo nužno da se obrasci u budućnosti popunjavaju na računalu.
 6. Klubovi koji igraju dvije lige sa istim uzrastom ( klubovi koji pripadaju višim rangovima natjecanja ), također drugu ligu preciznije bodovati kroz sljedeće kriterije.
 7. Iako su mlađe kategorije bodovane kroz prijavu kao broj kategorija, poželjno bi bilo detaljnije vrednovati klubove koji imaju veći broj djece kroz dodatan kriterij ili dva.
 8. Sredstva koja su planirana za 2023.godinu identična su sredstvima za 2022.godinu što je u doba velike inflacije i troškova otežavajuća okolnost za mnoge sportske klubove. Dodatan razlog je i to da se prijavilo 7 udruga više nego prošle godine, isto tako pojedini klubovi su promijenili rangove natjecanja te je samim time vrijednost boda pala za oko 3 eura u odnosu na prošlu godinu.
  POVJERENSTVO
 • Dunja Poljak
 • Kristina Putnik
 • Ljubica Lazić

Cijelu Obavijest možete preuzeti OVDJE.