Javni poziv za predlaganje Programa javnih potreba u sportu grada Sinja za 2024. godinu

Na temelju članka 75. Zakona o sportu (“Narodne novine” broj 141/22), Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa i za opće dobro koje provode udruge (NN br. 26/15), Pravilnika o financiranju programa, projekata javnih potreba sredstvima Grada Sinja i članka 40. Statuta Zajednica sportskih udruga Grada Sinja (u daljnjem tekstu Zajednica), Upravni odbor Zajednice dana 18. listopada 2023. godine raspisuju

JAVNI POZIV
za prikupljanje prijedloga programa za izradu Programa javnih potreba u sportu grada Sinja za 2024. godinu

I.

Predmet ovog javnog poziva je prikupljanje pisanih prijedloga programa za izradu Programa javnih potreba u sportu Grada Sinja za 2024. godinu (dalje kratko: Program javnih potreba).
Zajednica športskih udruga grada Sinja (u daljnjem tekstu: ZŠUGS) objedinjuje i predlaže, a Grad Sinj u propisanoj proceduri donosi Program javnih potreba sporta, zajedno s godišnjim proračunom.

II.

Pisani prijedlozi programa za izradu Programa javnih potreba iz točke I. ovoga Poziva imaju se odnositi na sljedeće aktivnosti, poslove i djelatnosti:

  1. Provođenje programa treninga i natjecanja sportskih udruga.
  2. Stručni trenerski kadrovi u sportu.
  3. Investicijska ulaganja klubova.
  4. Sportsko-rekreacijske aktivnosti udruga.
  5. Organizacija međunarodnih, tradicionalnih i prigodnih priredbi, liga, utrka, memorijala i turnira.
  6. Sport osoba s invaliditetom i osoba oštećena sluha.

III.

Pravo sudjelovanja na Javnom pozivu imaju sportske udruge sa sjedištem/prebivalištem u Gradu Sinju, stalne i privremene članice Zajednice sportskih udruga Grada Sinja, te sve ostale udruge sa sjedištem u Gradu Sinju koje nisu u članstvu ZŠUGS i to samo za programe pod rednim brojem 4. i 5, a koje zadovoljavaju traženim uvjetima o načinu ostvarivanja prava sufinanciranja sportskih udruga članica Zajednice sportskih udruga grada Sinja, te temeljem Zakona o sportu (“narodne novine” broj 71/06, 150/8, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16) mogu obavljati djelatnost sporta i upisane su u registar sportskih djelatnosti kod nadležnog ureda.

IV.

    Ponuda za provedbu Programa javnih potreba Grada Sinja podnosi se u pisanoj formi i obavezno treba sadržavati slijedeće elemente:
  1. Obrazac prijave potreba za 2024.godinu.
  2. Ispis iz Registra udruga Republike Hrvatske ( internetsko izdanje ).

V.

Pisani prijedlozi sportskih programa neće se ugraditi u prijedlog proračuna za 2024.godinu ukoliko nisu dostavljeni u roku i na za to predviđenim obrascima koji se mogu preuzeti ili podići u prostorijama Zajednice športskih udruga grada Sinja, Ulica alajčauša Frane Bareze Šore 1, na internet stranici Zajednice sportskih udruga grada Sinja – www.sportsinj.com ili objavljenim portalima.

VI.

Ponude za provedbu Programa javnih potreba dostavljaju se poštom preporučeno ili neposrednom dostavom u prostorijama Zajednice športskih udruga grada Sinja, Ulica alajčauša Frane Bareze Šore 1, u Domu mladih ( iznad Hit radija ), zaključno s 18. studenoga 2023. godine.

Ponude Programa predaju se u zapečaćenoj omotnici na kojoj treba stajati puni naziv/ime i adresa ponuditelja, na adresu:
«ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA GRADA SINJA», Ulica alajčauša Frane Bareze Šore 1, 21230 Sinj
s napomenom
"PONUDA ZA PROVEDBU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA SINJA U 2024. GODINI“

Za dodatne informacije obratiti se na mobitel 098/597-465 ili na mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

VII.

Prijedlozi programa koji se ne dostave u određenom roku, neće se razmatrati te ne mogu participirati ni u jednom segmentu Programa javnih potreba u sportu Grada Sinja za 2024. godinu.

Predsjednik ZŠUGS
Josip Malbaša
U Sinju. 18.listopada 2023.godine