Temeljni dokumenti

"ZAKON O ŠPORTU" Republike Hrvatske

ZAKON O ŠPORTU - NN 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20, 77/20 - na snazi od 18.04.2020.

STATUT "Zajednice sportskih udruga grada Sinja"

STATUT - Aktualan od 28. prosinca 2018.god.
STATUT - Aktualan od 21. listopada 2016. do 28. prosinca 2018.god.

POSLOVNIK SKUPŠTINE "Zajednice sportskih udruga grada Sinja"

POSLOVNIK - Aktualan od 09. studenoga 2018.god.

STRATEGIJA RAZVOJA SPORTA GRADA SINJA 2016.-2021.

STRATEGIJA - Aktualna od 2016.god.

PRAVILNIK O OBRADI I ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

PRAVILNIK - Aktualan od 21. siječnja 2019.god.

PRAVILNIK o uvjetima, kriterijima i postupcima za sufinanciranje programa športskih udruga Grada Sinja

PRAVILNIK - Aktualan od 26. siječnja 2022.
PRAVILNIK - Aktualan od 15. ožujka 2021. do 26. siječnja 2022.
PRAVILNIK - Aktualan od 07. svibnja 2019. do 15. ožujka 2021.
PRAVILNIK - Aktualan od 20. studenoga 2017. do 07. svibnja 2019.

PRAVILNIK O SUFINANCIRANJU RADA STRUČNOG KADRA

PRAVILNIK - Aktualan od 21. siječnja 2019.god.

PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE

PRAVILNIK - Aktualan od 27. studenoga 2018.god.

PRAVILNIK O FINACIJSKO – MATERIJALNOM POSLOVANJU ZAJEDNICE

PRAVILNIK - Aktualan od 27. studenoga 2018.god.

PRAVILNIK O PRIZNANJIMA I NAGRADAMA

PRAVILNIK - Aktualan od 27. studenoga 2018.god.

IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA

IZJAVA

PRAVILNIK O PLAĆAMA I NAKNADAMA

PRAVILNIK - Aktualan od 09. srpnja 2020.god.