Javni poziv za predlaganje Programa javnih potreba u sportu grada Sinja za 2023. godinu

Na temelju članka 48., stavka 3. Zakona o sportu (“Narodne novine” broj 71/06, 150/08, 124/10,124/11, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16.) Zajednica športskih udruga Grada Sinja raspisuje

JAVNI POZIV
za prikupljanje prijedloga programa za izradu Programa javnih potreba u sportu grada Sinja za 2023. godinu

I.

Predmet ovog javnog poziva je prikupljanje pisanih prijedloga programa za izradu Programa javnih potreba u sportu Grada Sinju u 2023. godini (dalje kratko: Program javnih potreba).
Zajednica sportskih udruga Grada Sinja (u daljnjem tekstu: ZŠUGS) objedinjuje i predlaže, a Grad Sinj u propisanoj proceduri donosi Program javnih potreba, zajedno s godišnjim proračunom.

II.

Pisani prijedlozi programa za izradu Programa javnih potreba iz točke I. ovoga Poziva imaju se odnositi na sljedeće aktivnosti, poslove i djelatnosti:

  A ) PROVOĐENJE PROGRAMA TRENINGA I NATJECANJA SPORTSKIH UDRUGA, ČLANICA ZAJEDNICE SPORTSKIH UDRUGA GRADA SINJA
 1. Programi treninga i natjecanja sportaša svih uzrasnih kategorija
  B ) INVESTICIJSKA ULAGANJA KLUBOVA I TROŠKOVI NAJMA DVORANE (ZA SVE UDRUGE BILE ČLANICE ILI NE)
 1. Programi investicijskih ulaganja klubova i plaćanja režijskih troškova i najma dvorana
  C ) STRUČNI TRENERSKI KADROVI U SPORTU
 1. Program sufinanciranja stručnih trenerskih kadrova sukladno Zakonu o sportu
  D) SPORTSKO-REKREACIJSKE AKTIVNOSTI GRAĐANA ( ZA SVE UDRUGE BILE ČLANICE ILI NE )
 1. Provedba sportsko-rekreacijskih aktivnosti građana
  E ) POTICANJE I PROMOCIJA SPORTA
 1. Nagrađivanje vrhunski kategoriziranih sportaša
 2. Nagrađivanje perspektivnih sportaša
 3. Međunarodna suradnja i razvojni sportski programi, EU fondovi
  F) ORGANIZACIJA MEĐUNARODNIH, TRADICIONALNIH I PRIGODNIH PRIREDBI, TE LIGA NATJECANJA I TURNIRA I MEMORIJALA ( ZA SVE UDRUGE BILE ČLANICE ILI NE )
 1. Organizacija sportskih priredbi značajnih za promidžbu Grada Sinja na državnoj ili međunarodnoj razini te tradicionalne sportske priredbe, liga, turnira i memorijala
  G ) SPORT OSOBA S INVALIDITETOM I OSOBA OŠTEĆENA SLUHA
 1. Programi treninga i natjecanja sportaša s invaliditetom i osoba oštećena sluha
  H ) PROGRAM POMOĆI ZA DJECU SLABIJEG IMOVINSKOG STANJA

III.

Pravo sudjelovanja na Javnom pozivu imaju sportske udruge sa sjedištem/prebivalištem u Gradu Sinju, stalne i privremene članice Zajednice sportskih udruga Grada Sinja, te sve ostale udruge sa sjedištem u Gradu Sinju koje nisu u članstvu ZŠUGS i to samo za programe B, D, F, a koje zadovoljavaju traženim uvjetima o načinu ostvarivanja prava sufinanciranja sportskih udruga članica Zajednice sportskih udruga Grada Sinja, te temeljem Zakona o sportu (“narodne novine” broj 71/06, 150/8, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16) mogu obavljati djelatnost sporta i upisane su u registar sportskih djelatnosti kod nadležnog ureda.

IV.

  Ponuda za provedbu Programa javnih potreba Grada Sinja podnosi se u pisanoj formi i obavezno treba sadržavati slijedeće elemente:
 1. ispunjene obrasce upitnika koji se mogu podići:
  – u prostorijama Zajednice sportskih udruga Grada Sinja ( Alajčauša Frane Breze Šore 1. U Domu mladih )
  – na internet stranici Zajednice sportskih udruga Grada Sinja – www.sportsinj.com
 2. opći podaci o nositelju programa
 3. sadržaj programskih aktivnosti - OBRASCI A, B, C, D, E, F, G i H
 4. ispis iz Registra udruga Republike Hrvatske ( internetsko izdanje )

V.

Pisani prijedlozi sportskih programa neće se razmatrati ukoliko nisu dostavljeni u roku i na za to predviđenim obrascima koji se mogu preuzeti ili podići u prostorijama Zajednice športskih udruga Grada Sinja, Ulica alajčauša Frane Bareze Šore 1, na Internet stranici Grada Sinja - www.sinj.hr.

VI.

Ponude za provedbu Programa javnih potreba dostavljaju se poštom preporučeno ili neposrednom dostavom u zajednicu u Domu mladih ( iznad Hit radija ), zaključno s 15. studenoga 2022. godine.

Ponude Programa predaju se u zapečaćenoj omotnici na kojoj treba stajati puni naziv/ime i adresa ponuditelja, na adresu:
«ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA GRADA SINJA», Ulica alajčauša Frane Bareze Šore 1, 21230 Sinj
s napomenom
"PONUDA ZA PROVEDBU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA SINJA U 2023. GODINI“

Za dodatne informacije obratiti se na mobitel 098597465 ili na mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

VII.

Prijedlozi programa koji se ne dostave u određenom roku, neće se razmatrati te ne mogu participirati ni u jednom segmentu Programa javnih potreba u sportu Grada Sinja za 2023. godinu.

Predsjednik ZŠUGS
Josip Malbaša
U Sinju. 23.listopada 2022.godine

Cjelokupnu (.ZIP) dokumentaciju preuzmite OVDJE ili pojedinačno u nastavku članka.

  OBRASCI:
 1. OBRAZAC - TRENINZI I NATJECANJE SPORTAŠA-2023.
 2. OBRAZAC - INVESTICIJE I REŽIJISKI TROŠKOVI 2023.
 3. OBRAZAC - STRUČNI KADAR - 2023.
 4. OBRAZAC - SPORTSKA REKREACIJA-2023.
 5. OBRAZAC - POTICANJE I PROMOCIJA SPORTA- SPORTSKE ŠKOLE 2023.
 6. OBRAZAC - ORGANIZACIJA SPORTSKIH PRIREDBI I MANIFESTACIJA 2023.
 7. OBRAZAC - SPORT OSOBA S INVALIDITETOM I OSOBA OŠTEĆENA SLUHA 2023.I
 8. OBRAZAC - PROGRAM POMOĆI DJECI SLABIJEG IMOVINSKOG STANJA 2023.