Preporuka za treninge i športsko-rekreativne športsko rekreativne aktivnosti u zatvorenim športskim objektima / COVID-19

Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ) objavio je "Preporuke za treninge i športsko-rekreativne športsko rekreativne aktivnosti u zatvorenim športskim objektima"

Preporuke se odnose na provedbu mjera prilikom športsko-rekreativnih aktivnosti u zatvorenim športskim objektima tijekom epidemije koronavirusa (COVID-19) radi zaštite korisnika i djelatnika objekta te drugih suradnika. Primjenjuju se na Fitness centre, rekreacijske centre i športsko-rekreacijske centre, uključujući teretane i sve oblike športskih dvorana.

PREPORUKU PREUZMITE OVDJE