Više o ZŠUGS

Zajednica športskih udruga grada Sinja krovna je sportska organizacija za razvitak i promicanje sporta na području grada Sinja

Ciljevi:

  Ciljevi Zajednice su da svojim djelovanjem pridonosi:
 • Razvitku i promicanju sporta na području grada Sinja,
 • Poticanju vrhunskog sporskog stvaralaštva i stvaranju uvjeta za postizanje vrhunskih sporskih rezultata,
 • Razvitku sportskih aktivnosti djece i mladeži te sportsko rekreacijskih aktivnosti građana i invalidnih osoba,
 • Promicanju odgojnih funkcija sporta, poštene igre, razumijevanja, tolerancije i odgovornosti kroz bavljenje sportom
 • Širenju olimpijskih ideala i jačanju olimpijskog pokreta.

Djelatnosti:

  U ostvarivanju svojih ciljeva Zajednica ima zadaće:
 • utvrđuje i ostvaruje politiku sporta na području grada Sinja
 • organiziranje sportsko rekreacijskih natjecanja i sportsko rekreativnih edukativnih projekata i programa
 • usklađuje aktivnosti svojih članica, potiče sport u skladu s Nacionalnim programom sporta, osobito sport djece, mladeži, studenata i osoba s invaliditetom i zdravi način življenja
 • obavlja zadaće u provedbi nacionalnog programa sporta, odnosno godišnjeg programa provedbe Nacionalnog programa sporta
 • objedinjuje i usklađuje programe sporta na području grada Sinja, te predlaže program javnih potreba u sportu i skrbi o njegovom izvršenju te podnosi izvješća o realizaciji programa,
 • organiziranje sportskih edukativnih projekata i programa ( kampovi, škole, priredbe, festivali, radionice) za poticanje bavljenja sportom i tjelesnim vježbanjem
 • skrbi o kategoriziranim sportašima i svojim aktima uređuje opseg i način ostvarivanja njihovih prava te sudjeluje u stvaranju za njihovu pripremu za olimpijske igre, svjetska i europska prvenstva te druga međunarodna natjecanja
 • sudjeluje u ostvarivanju uvjeta za provođenje zdravstvene skrbi sportaša sudjeluje u ostvarivanju programa i politike Hrvatskog olimpijskog odbora, Hrvatskog paraolimpijskog odbora i Hrvatskog sportskog saveza gluhih,
 • sudjeluje u skrbi o namjeni i korištenju javnih sportskih građevina, upravljanje sportskim objektima
 • sudjeluje u unapređenju stručnog rada i skrbi o osposobljavanju stručnih djelatnika
 • pruža stručnu pomoć članicama Zajednice u vezi s primjenom Zakona o udrugama, Zakona o sportu te drugih zakona i propisa u vezi sa sportskom djelatnošću
 • obavlja i druge poslove i zadaće određene zakonom, Statutom Hrvatskog olimpijskog odbora i ovim Statutom