JAVNI POZIV za predlaganje programa javnih potreba u sportu grada Sinja za 2019. godinu

, Objavljeno u Vijesti i najave

Na temelju članka 48. stavka 3. Zakona o sportu (“Narodne novine” 71/06, 150/8, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16), Zajednica sportskih udruga Grada Sinja objavljuje

JAVNI POZIV
ZA PREDLAGANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA
U SPORTU GRADA SINJA ZA 2019. GODINU

I.

Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje pisanih ponuda za provedbu Programa javnih potreba u sportu Grada Sinja u 2019. godini.
Zajednica sportskih udruga Grada Sinja objedinjuje i predlaže, a Grad Sinj u propisanoj proceduri utvrđuje te donosi Program javnih potreba u sportu Grada Sinja, zajedno s godišnjim proračunom.

II.

Sredstva koja će se osigurati u Proračunu Grada Sinja za 2019. godinu namjenski će se rasporediti za slijedeće aktivnosti, poslove i djelatnosti:

  A) POTICANJE I PROMOCIJA SPORTA
 • nagrađivanje vrhunski kategoriziranih sportaša
 • nagrađivanje perspektivnih sportaša
 • međunarodna suradnja i razvojni sportski programi
  B) PROVOĐENJE PROGRAMA TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE DJECE I MLADEŽI, POJEDINACA I EKIPA GRADSKIH OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA
 • organizacija i provedba školskih sportskih aktivnosti
  C) PROVOĐENJE PROGRAMA TRENINGA I NATJECANJA SPORTSKIH UDRUGA, ČLANICA ZAJEDNICE SPORTSKIH UDRUGA GRADA SINJA
 • programi treninga i natjecanja sportaša
 • programi ekipa i pojedinaca koji su ostvarili vrhunske rezultate na domaćim i međunarodnim natjecanjima i razvojni programi
 • program sportske škole (program sportske obuke mladih-početnika)
  D) SPORTSKO-REKREACIJSKE AKTIVNOSTI GRAĐANA
 • provedba sportsko-rekreacijskih aktivnosti građana
  • E) SPORT OSOBA S INVALIDITETOM I OSOBA OŠTEĆENA SLUHA
  • programi treninga i natjecanja sportaša s invaliditetom i osoba oštećena sluha
   F) KORIŠTENJE I ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA I FINANCIRANJE CIJENE SATA KORIŠTENJA SPORTSKIH OBJEKATA
  • programi aktivnosti na sportskim objektima u vlasništvu Grada Sinja koje koriste sportske udruge članice Zajednice sportskih udruga Grada Sinja
  • programi udruga koji svoje trenažne i natjecateljske aktivnosti provode na ostalim sportskim objektima
   G) ORGANIZACIJA MEĐUNARODNIH, TRADICIONALNIH I PRIGODNIH PRIREDBI, TE LIGA NATJECANJA I TURNIRA I MEMORIJALA
  • organizacija sportskih priredbi značajnih za promidžbu Grada Sinja na državnoj ili međunarodnoj razini te tradicionalne sportske priredbe, liga, turnira i memorijala
   H) FUNKCIONIRANJE SUSTAVA SPORTA
  • djelovanje Zajednice sportskih udruga Grada Sinja
  • izdavačka i promidžbena djelatnost
  • istraživačko razvojni programi

  III.

  Pravo sudjelovanja na Javnom pozivu imaju sportske udruge sa sjedištem/prebivalištem u Gradu Sinju, stalne i pridružene članice Zajednice sportskih udruga Grada Sinja koje zadovoljavaju Odluke o načinu ostvarivanja prava sufinanciranja sportskih udruga članica Zajednice sportskih udruga Grada Sinja te temeljem zakona o sportu (“narodne novine” broj 71/06, 150/8, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16) mogu obavljati djelatnost sporta.

  IV.

  Ponuda za provedbu Programa javnih potreba Grada Sinja podnosi se u pisanoj formi i obavezno treba sadržavati slijedeće elemente:

  • ispunjene obrasce upitnika koji se mogu podići:
   – u prostorijama Zajednice sportskih udruga Grada Sinja ( Šahovski klub iznad Hit radija u Domu mladih)
   – na internet stranici Zajednice sportskih udruga Grada Sinja – www.sportsinj.com
   – na internet stranici Grada Sinja - www.sinj.hr
  • presliku osobne iskaznice odgovorne osobe
  • opći podaci o nositelju programa
  • sadržaj programskih aktivnosti - OBRASCI A,B,C,D,F,G,H
  • upitnik – Financijski plan udruge 2019
  • presliku važećeg Rješenja o upisu u Registar udruga Republike Hrvatske, odnosno drugog mjerodavnog Registra, kao i presliku važećih upisa promjena u Registar, ukoliko iste postoje,

  V.

  Sportske udruge, članice Zajednice sportskih udruga Grada Sinja, koje ne dostave prijedloge za financiranje sportskih programa u 2019. godini, ne mogu participirati ni u jednom segmentu Programa javnih potreba u sportu Grada Sinja za 2019. godinu.

  VI.

  Ponude za provedbu Programa javnih potreba dostavljaju se poštom preporučeno na adresu iz točke VII. ovog Natječaja ili neposrednom dostavom na privremeno boravište u Domu mladih iznad Hit radija u Šahovskom klubu Sinj, zaključno do 15. studenoga 2018. godine.

  Prijave za ponudu programa s nepotpunim podacima, kao i prijave koje se ne dostave u određenom roku, neće se razmatrati ni uvrstiti u prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Sinja za 2019. godinu.

  VII.

  Ponude Programa predaju se u zapečaćenoj omotnici na kojoj treba stajati puni naziv/ime i adresa ponuditelja, na adresu:

  Zajednica športskih udruga Grada Sinja
  Dragašev prolaz 10
  21230 Sinj
  "PONUDA ZA PROVEDBU PROGRAMA JAVNIH POTREBA GRADA SINJA U SPORTU U 2019. GODINI"

  VIII.

  Sve udruge čiji programi budu prihvaćeni i uvršteni u Program javnih potreba Grada Sinja u sportu u 2019. godini o istome će biti obaviješteni pisanim putem.

  IX.

  Sva pitanja vezana uz ovaj Javni poziv mogu se postaviti elektroničkim putem Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili na broj mobitela: 098/597 465.

  Sinj, 15. listopada 2018. godine
  Broj: 06-10-2018
  ZŠUGS
  Predsjednik
  Josip Malbaša