ODLUKA o "Oslobađanju djece i mladih od mjesečne članarine"

, Objavljeno u Vijesti i najave
  Temeljem odluke Upravnog odbora Zajednice športskih udruga Grada Sinja o oslobađanju djece i mladih, iz obitelji slabijeg imovinskog statusa, od plaćanja mjesečne članarine za treniranje, a uz suglasnost svih klubova članova zajednice, daje se klubovima na znanje da primjene navedenu odluku i to na način:
 • Da se utvrdi dohodovni cenzus po članu obitelji temeljem kojega bi se provela navedena odluka (1.000,00 kuna po članu obitelji).
 • Svi eventualni korisnici mjere dužni su dostaviti klubu u kojem treniraju ili Zajednici športskih udruga Grada Sinja (Dragašev prolaz 10):
  a) Broj članova obitelji, za djecu rodni list, a za roditelje preslik OIB-a,
  b) Za zaposlene roditelje prosjek primanja, (temeljem kojeg će se utvrditi mogućnost korištenja navedene mjere),
  c) Potvrdu o nezaposlenosti ukoliko su jedan ili oba roditelja nezaposlena.
 • Obvezuju se klubovi, stalni ili pridruženi članovi Zajednice na primjenu navedene mjere.
 • Zajednica športskih udruga Grada Sinja će sukladno mogućnostima kompenzirati klubovima iznose proizašle iz primjene ove mjere.

Obrazloženje mjere:
Mjera se želi provesti zbog oslobađanja obveze plaćanja članarine za djecu slabijeg imovinskog stanja, a sve u svrhu jednakih mogućnosti treniranja za svu djecu.
Zajednica športskih udruga Grada Sinja će za svu djecu iz navedene mjere osigurati i sportsku opremu za vježbanje.

U ima Upravnog odbora:
Predsjednik ZŠUGS
Josip Malbaša, prof.